Skip to Content

O muzeu

Více než 50% z celkové expozice jsou zahraniční stroje, to muzeum ve Svratouchu odlišuje od většiny ostatních v České republice. Návštěvník ocení porovnání motocyklů z mnoha zemí. Nacházejí se zde motocykly německé, americké, dánské, anglické, francouzské a také “klenoty“ české. Všechny exponáty jsou funkční. Dne 6.6.2020 jsme slavnostně otevřeli novou expozici v půdním prostoru muzea. Vše je do detailu a hlavně s láskou udělané. Máme z odvedené práce radost, a proto bychom se o ni rádi podělili i s Vámi.

Historie

Muzeum je umístěno v budově postavené po roce 1863, která původně sloužila jako evangelická škola, později jako presbyterna – evangelická modlitebna. Objekt je památkově chráněn od roku 1958. V roce 2007 ho odkoupila obec Svratouch. Docházelo k postupné venkovní rekonstrukci a koncem roku 2015 přišel místní sběratel historických motocyklů Pavel Šiller s nápadem, umístit do tohoto krásného a historicky cenného objektu muzeum historických motocyklů. Následovaly velké úpravy vnitřních částí a dne 9.7.2016 bylo muzeum slavnostně otevřeno. Každý rok se u našeho muzea koná Setkání historických vozidel. Na podzim 2019 po uzavření muzea a po ukončení letní sezóny jsme opět zahájili stavební práce a v půdním prostoru budovy byla vytvořena krásná další expozice. Ta byla slavnostně představena 6.6.2020. Na tuto malou slavnost byli pozváni zastupitelé obce Svratouch, všichni přátele, kteří se nějakou měrou podíleli na budování muzea, a také zástupci Pardubického kraje, který finančně podporuje dotacemi rekonstrukci tohoto památkově chráněného objektu. Mezi významné hosty patřil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph. D., radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola a Ing. Václav Kroutil. Děkujeme všem za přízeň a podporu.